پاورپوینت درس معانی و بیان 2 رشته زبان و ادبیات فارسی

 پاورپوینت درس معانی و بیان 2 

رشته زبان و ادبیات فارسی

 

به تعداد 2 فایل

فایل اول برگرفته از معانی و بیان 2، دكتر سیروس شمیسا، انتشارات دانشگاه پیام نور 1383 به تعداد 155 اسلاید 

فایل دوم به تعداد اسلاید معانی و بیان 2، دكتر سیروس شمیسا، انتشارات دانشگاه پیام نور 1383 به تعداد 168 اسلاید 

 

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان در طول ترم

پاورپوینت درس معانی و بیان 2 رشته زبان و ادبیات فارسی

برچسب ها: پاورپوینت درس معانی و بیان 2 رشته زبان و ادبیات فارسی,
[ پنجشنبه 24 آبان 1397 ] [ 10:25 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

خلاصه کتاب تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران نوشته دکتر لک زائی

 خلاصه کتاب تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران

نوشته دکتر لک زائی

مربوط به درس سمینار تحولات اجتماعی ایران 1324 تا 1357

به تعداد 174 صفحه pdf

با کیفیت عالی و پوشش 9 فصل کامل کتاب + نتیجه گیری

خلاصه کتاب تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران نوشته دکتر لک زائی

برچسب ها: خلاصه کتاب تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران نوشته دکتر لک زائی,
[ پنجشنبه 24 آبان 1397 ] [ 10:24 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

جزوه کامل معناشناسی دکتر پاکتچی

 جزوه کامل معناشناسی دکتر پاکتچی

به تعداد 12 فایل از مباحث دوازده جلسه کلاس در طول ترم

مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

مقدمه

بیان معنا

رویکرد قوم شناختیEthno-Linguistics

فرایند معناسازی در دیدگاه مکتب معناشناسی قومی

ترکیب معانی و استخراج

معرفی مکاتب معناشناسی

اشتقاق قابل درک و اشتقاق فراموش شده

تکرار صورت بندی

ریشه شناسی فراموش شده

تیرگی معنایی و نحوه غلبه ما بر تیرگی معنایی 

روزمره زدایی

روزمره زدایی گفتمانی

 

جزوه کامل معناشناسی دکتر پاکتچی

برچسب ها: جزوه کامل معناشناسی دکتر پاکتچی,
[ پنجشنبه 24 آبان 1397 ] [ 10:23 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی

 پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته

دکتر سرلک و فراتی

10 فایل پاورپوینت برای هر فصل جداگانه

مناسب اساتید و  ارائه و کنفرانس دانشجویان

 

پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی

برچسب ها: پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی,
[ پنجشنبه 24 آبان 1397 ] [ 10:23 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

خلاصه جلد اول کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترجمه دکتر علی جهان خانی و مجتبی شوری

 خلاصه جلد اول کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترجمه دکتر علی جهان خانی و مجتبی شوری

به تعداد 54 صفحه pdf

 

شامل یرفصل های زیر می باشد

فصل اول : معرفی مدیریت مالی

فصل دوم : صورت های مالی ، مالیات ها و جریان نقدی

فصل سوم : تجزیه و تحلیل صورت های مالی

فصل چهارم : برنامه ریزی بلند مدت و رشد

فصل پنجم : مقدمه ای بر ارزیابی پول

فصل ششم : ارزیابی جریانات نقدی تنزیل شده

فصل هفتم : ارزیابی فعلی خالص و سایر معیارهای ارزیابی سرمایه گذاری

فصل هشتم : تصمیم گیری های مربوط به بودجه ای سرمایه ای

فصل نهم : تجزیه و تحلیل و ارزیابی پروژه

 

خلاصه جلد اول کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترجمه دکتر علی جهان خانی و مجتبی شوری

برچسب ها: خلاصه جلد اول کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترجمه دکتر علی جهان خانی و مجتبی شوری,
[ پنجشنبه 24 آبان 1397 ] [ 10:22 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

خلاصه کتاب تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران نوشته دکتر لک زائی

 خلاصه کتاب تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران

نوشته دکتر لک زائی

مربوط به درس سمینار تحولات اجتماعی ایران 1324 تا 1357

به تعداد 174 صفحه pdf

با کیفیت عالی و پوشش 9 فصل کامل کتاب + نتیجه گیری

 

 

خلاصه کتاب تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران نوشته دکتر لک زائی

برچسب ها: خلاصه کتاب تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران نوشته دکتر لک زائی,
[ پنجشنبه 24 آبان 1397 ] [ 10:20 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

پاورپوینت درس معانی و بیان 2 رشته زبان و ادبیات فارسی

 پاورپوینت درس معانی و بیان 2 


رشته زبان و ادبیات فارسی

به تعداد 2 فایل

فایل اول برگرفته از معانی و بیان 2، دكتر سیروس شمیسا، انتشارات دانشگاه پیام نور 1383 به تعداد 155 اسلاید 

فایل دوم به تعداد اسلاید معانی و بیان 2، دكتر سیروس شمیسا، انتشارات دانشگاه پیام نور 1383 به تعداد 168 اسلاید 
 

پاورپوینت درس معانی و بیان 2 رشته زبان و ادبیات فارسی

برچسب ها: پاورپوینت درس معانی و بیان 2 رشته زبان و ادبیات فارسی,
[ پنجشنبه 24 آبان 1397 ] [ 10:19 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

پاورپوینت کامل اقتصادسنجی دکتر ابریشمی

 


پاورپوینت کامل اقتصادسنجی دکتر ابریشمی
به تعداد 22 فایل پاورپوینت قابل ویرایش - برای هر فصل بصورت فایل جدا
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان
فصل اول : ماهيت تحليل رگرسيون به تعداد 16 اسلاید قابل ویرایش
فصل دوم : تحليل رگرسيون دومتغيره به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش
فصل سوم : مدل رگرسيون دو متغيره : مساله تخمين به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش
فصل چهارم : مدل نرمال : مدل رگرسيون خطي نرمال كلاسيك به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش
فصل پنجم: رگرسيون دو متغيره: تخمين فاصله‎اي و آزمون فرضيه به تعداد 34 اسلاید قابل ویرایش
فصل ششم: گسترش مدل رگرسيون خطی دو متغيره به تعداد 12 اسلاید قابل ویرایش
فصل هفتم : تحليل رگرسيوني چند متغيره ( مرکب ) : مسأله تخمين به تعداد 35 اسلاید قابل ویرایش
فصل هشتم: تحليل رگرسيون چند متغيره (مركب): مسأله استنتاج آماري به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش
فصل نهم : روش ماتريسي مدل رگرسيون خطي به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش
فصل دهم : همخطي به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش
فصل یازدهم : ناهمساني واريانس به تعداد 39 اسلاید قابل ویرایش
فصل دوازدهم : خودهمبستگي به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش
فصل سیزدهم : مدلسازي اقتصادسنجي I به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش
فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II به تعداد 22 اسلاید قابل ویرایش
فصل پانزدهم : رگرسيون بر روي متغيرهاي موهومی به تعداد 29 اسلاید قابل ویرایش
فصل شانزدهم : رگرسيون برروي متغيروابسته موهومي به تعداد 25 اسلاید قابل ویرایش
فصل هفدهم : مدلهاي خودرگرسيوني و با وقفه توزيعي به تعداد 40 اسلاید قابل ویرایش
فصل هجدهم : مدل‎هاي معادلات همزمان به تعداد 17 اسلاید قابل ویرایش
فصل نوزدهم : مسأله تشخيص به تعداد 36 اسلاید قابل ویرایش
فصل بیستم : روش‎هاي معادلات همزمان به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش
فصل بیست و یکم : ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي به تعداد 22 اسلاید قابل ویرایش
فصل بیست و دوم : اقتصاد سنجي سريهاي زمانيII : پيش بيني با استفاده از مدلهايVAR و ARIMA به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش
همچنین شما می توانید هر فصل را بصورت جداگانه درخواست خرید داشته باشید.

 

پاورپوینت کامل اقتصادسنجی دکتر ابریشمی

برچسب ها: پاورپوینت کامل اقتصادسنجی دکتر ابریشمی,
[ جمعه 18 آبان 1397 ] [ 0:24 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتر اسماعیل خرم

 برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتر اسماعیل خرم

به تعداد 315 صفحه pdf

کتاب تحقیق در عملیات نوشته ی مختار بازارا ، یکی از مراجع اساسی و بنیادی تحقیق در عملیات و اساسا یک کتاب درسی است . دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی صنایع ، مدیریت ، تحقیق در عملیات ، علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر ، ریاضی و سایر رشته ها می توانند از این اثر بهره ببرند .

 

برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتر اسماعیل خرم

برچسب ها: برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتر اسماعیل خرم,
[ جمعه 18 آبان 1397 ] [ 0:23 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

کتاب نظریه حلقه و مدول

 قسمت اول : ازصفحه1-50


قسمت دوم : ازصفحه51-100

قسمت سوم : ازصفحه101-150

قسمت چهارم : ازصفحه151-200

قسمت پنجم : ازصفحه201-239

 

کتاب نظریه حلقه و مدول

برچسب ها: کتاب نظریه حلقه و مدول,
[ جمعه 18 آبان 1397 ] [ 0:23 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

جزوه کامل تحلیل و طراحی سکوهای شناور

 جزوه کامل تحلیل و طراحی سکوهای شناور

به تعداد 219 صفحه pdf - دست نویس دانشجو از جلسات کتاب با کیفیت عالی

بهمراه حل تمرین های مهم در حین تدریس

مناسب اساتید و دانشجویان و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

جزوه کامل تحلیل و طراحی سکوهای شناور

برچسب ها: جزوه کامل تحلیل و طراحی سکوهای شناور,
[ جمعه 18 آبان 1397 ] [ 0:22 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

گزارش کارآموزی طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشـگاه علـمی آزاد

 گزارش کارآموزی طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشـگاه علـمی آزاد

به تعداد 10 صفحه قابل ویرایش ورد

 

 

مقدمــه

سرمايه گذاري مورد نياز طرح

سرمایه ثابت

سرمایه در گردش

جدول كل هزينه هاي طرح

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

 

درآمد طــرح

پيش‌بيني مالي طرح

محاسبه دوره بازگشت سرمايه

 

محاسبه نقطه سر به سر

محاسبه كارمزد وام

 

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات

 

گزارش کارآموزی طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشـگاه علـمی آزاد

برچسب ها: گزارش کارآموزی طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشـگاه علـمی آزاد,
[ جمعه 18 آبان 1397 ] [ 0:22 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

پاورپوینت سیاست و فرهنگ در حسابداری بین المللی

 پاورپوینت سیاست و فرهنگ در حسابداری بین المللی

به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان حسابداری

 

چکیده و مقدمه

مشکلات مطالعات انجام شده در رابطه با تفاوتهای حسابداری

تعریف فرهنگ از دیدگاه هافستد

چهار بعد فرهنگ ملی متفاوت بین کشورهای مختلف از دیدگاه هافستد

چهار مورد از ارزش های حسابداری از دیدگاه گری

مدل مک کینون – جهت تحلیل تغییرات حسابداری

سه فاز تحلیل رویدادهای منشا تحول مک کینون

رویدادهای محرک تحول

نتیجه گیری بخش اول – مباحث پیش گفته شده

علت افزایش فشارهای سیاسی

دو رویکرد تحقیقی گسترده به منظور بررسی نقش سیاست درتحول و تغییر در حسابداری

ارتباط بین سیاست و حسابداری و محیط آن توسط الهم و تیتگر

مطالعات پوکتی و همکاران و ویلموت و همکارانش در مورد بررسی مقررات و سیاستهای حسابداری کشورهای غیر آنگلوساکسون

چارچوب نظری در مورد تحلیل تحول حسابداری

سه مرحله برای چارچوب نظری تحلیل تحول حسابداری

محیط و سیاست در سه مرحله های تغییر حسابداری

نتیجه گیری و پانوشت ها

 

پاورپوینت سیاست و فرهنگ در حسابداری بین المللی

برچسب ها: پاورپوینت سیاست و فرهنگ در حسابداری بین المللی,
[ جمعه 18 آبان 1397 ] [ 0:21 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل

 کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل

زبان تخصصی مديريت بازاريابی

فایل کتاب 182 صفحه pdf

فایل ترجمه 16 درس 92 صفحه pdf

کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل

برچسب ها: کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل,
[ جمعه 18 آبان 1397 ] [ 0:21 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1.( نام آزمایش فرآیند ذوب شدن )

 گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1.( نام آزمایش فرآیند ذوب شدن )

به تعداد 5 صفحه  pdf

هدف این آزمایش اندازه گیری نقطه ذوب جامدات است

گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1.( نام آزمایش فرآیند ذوب شدن )

برچسب ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1.( نام آزمایش فرآیند ذوب شدن ),
[ جمعه 18 آبان 1397 ] [ 0:20 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]