مجموعه تست های استانداردهای حسابداری

 مجموعه تست های استانداردهای حسابداری

به تعداد 107 صفحه pdf

تست های مربوط به 32 استاندارد حسابداری

مناسب اساتید و دانشجویان ارشد رشته حسابداری

مجموعه تست های استانداردهای حسابداری

برچسب ها: مجموعه تست های استانداردهای حسابداری,
[ شنبه 23 دی 1396 ] [ 22:41 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]