جزوه درس فیزیک 2 بر اساس کتاب دیوید هالیدی و رابرت رزنیک

 جزوه درس فیزیک 2 بر اساس کتاب دیوید هالیدی و رابرت رزنیک

به تعداد 50 صفحه pdf

مناسب اساتید و جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات دانشجویان

 

شامل سرفصل های زیر می باشد.

نیوی الکتریکی و بار و ماده

میدان الکتریکی - روش کولن

میدان الکتریکی - روش گاوس

پتانسیل الکتریکی

خازن = ظرفیت الکتریکی

شدت جریان الکتریکی و مقاومت

مدارها و قوانین گیرشهف

میدان مغناطیستی B

قانون آمپر

 

 

برچسب ها: جزوه درس فیزیک 2 بر اساس کتاب دیوید هالیدی و رابرت رزنیک,
[ چهارشنبه 18 بهمن 1396 ] [ 9:04 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]