برنامه سازی پیشرفته داود کریم زادگان مقدم

 کتاب برنامه سازی پیشرفته تالیف داود کریم زادگان مقدم


شامل سرفصل های زیر می باشد.

فصل ۱: کليات و مفاهيم

فصل ۲: انواع داده ها

فصل ۳: توابع ورودي و خروجي

فصل ۴: عبارت، دستور، عملگر

فصل ۵: دستورهاي کلي

فصل ۶: توابع و کلاس حافظه

فصل ۷: آرايه ها

فصل ۸: اشار هگرها

فصل ۹: نوعهاي تعريف شده

فصل ۱۰ : فايلها

فصل ۱۱ : مطالب تکميلي

پاسخ خودآزماييها

آزمونهاي کلي

ضمايم

واژه نامة انگليسي فارسي

 

برنامه سازی پیشرفته داود کریم زادگان مقدم

برچسب ها: برنامه سازی پیشرفته داود کریم زادگان مقدم,
[ چهارشنبه 4 مهر 1397 ] [ 12:30 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]