جزوه حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغ

 جزوه حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغ

به تعداد 30 صفحه pdf

جزوه دستنویس دانشجو از مباحث کلاس شامل مباحث

کلیات

لیبرالیسم اقتصادی

اصل جبران خسارت استعمار کهن و نو

حق ارتفاق

معاهدات

شرکت های چند ملیتی

کنفرانس سازمان ملل متحد

شرط التزام

انواع تحریم ها

ماده 41 منشور

سرمایه گذاری

و ... 

مناسب مرور سریع و جمع بندی برای امتحانات

جزوه حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغ

برچسب ها: جزوه حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغ,
[ چهارشنبه 11 مهر 1397 ] [ 20:42 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]