جزوه دینامیک استاد قاسمیه از دانشگاه تهران

 جزوه دینامیک استاد قاسمیه از دانشگاه تهران

به تعداد 58 صفحه pdf

مناسب اساتید و جمع بندی و مرور سریع دانشجویان

 

فصل اول : سینماتیک نقاط مادی
فصل دوم : سینتیک نقطه مادی
فصل سوم : سیستم نقاط مادی
فصل چهارم : سینماتیک اجسام صلب
فصل پنجم : حرکت صفحه ای اجسام
فصل ششم : حرکت صفحه ای اجسام صلب

 

جزوه دینامیک استاد قاسمیه از دانشگاه تهران

برچسب ها: جزوه دینامیک استاد قاسمیه از دانشگاه تهران,
[ يکشنبه 6 آبان 1397 ] [ 21:15 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

دیگر امکانات