تحقیق پایانی با عنوان شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی

 تحقیق پایانی با عنوان شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری

به تعداد 180 صفحه قابل ویرایش ورد

 

تحقیق پایانی با عنوان شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی

برچسب ها: تحقیق پایانی با عنوان شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی,
[ يکشنبه 6 آبان 1397 ] [ 21:18 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]