ترجمه صفحات 333 تا 433 از کتاب ملامح النثر الحدیث و فنونه

 ترجمه صفحات 333 تا 433 از کتاب ملامح النثر الحدیث و فنونه

به تعداد 87 صفحه pdf

مناسب اساتید و دانشجویان زبان و ادبیات عربی

ترجمه صفحات 333 تا 433 از کتاب ملامح النثر الحدیث و فنونه

برچسب ها: ترجمه صفحات 333 تا 433 از کتاب ملامح النثر الحدیث و فنونه,
[ سه شنبه 16 بهمن 1397 ] [ 22:24 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نورتون

 خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نورتون

به تعداد 23 صفحه pdf

مناسب جمع بندی . مرور سریع ایام امتحانات

 

معرفی روش ارزیابی متوازن

موانع پیاده سازی استراتژی ها

ایجاد سازمان استراتژی محور

چگونه موییل یک استزاتژیک شد

ساختن نقشه های استراتژی

ساختن نقشه های استراتژی در شرکت های بخش خصوصی

معیارهای ارزیابی متوازن در سازمانهای غیر انتفاعی - دولتی ، بهداشتی و درمانی

ایجاد هم افزایی در سطح واحدهای کسب و کار

ایجاد هم افزایی از طریق واحدهای خدمات مشترک

ایجاد آگاهی استراتژیک

تعریف اهداف فردی و گروهی

پرداخت پاداش بر اساس ارزیابی متوازن

برنامه ریزی یو بودجه بندی

بازخورد و یادگیری

رهبری و بسیج سازمان

اجتناب از مواردی که موجب شکست می شود.

خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نورتون

برچسب ها: خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نورتون,
[ سه شنبه 16 بهمن 1397 ] [ 22:23 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت

 پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت

در 73 اسلاید فابل ویرایش

مناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در طول ترم

 

فهرست مطالب

پیشگفتار

کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری

گرایش های اقلام بهای تمام شده

مفروضات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شده

روش های برآورد اقلام بهای تمام شده

ارتباط بهای تمام شده- حجم فعالیت- سود

نسبت حاشیه ایمنی

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر برای مجموعه ای از محصولات

 

پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت

برچسب ها: پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت,
[ سه شنبه 16 بهمن 1397 ] [ 22:22 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

Introduction to Artificial Neural Systems

 Introduction to Artificial Neural Systems

Neural systems، Artificial Neural systems، Jacek M. Zurada، Zurada

منبع درس شبکه عصبی

به تعداد 764 صفحه pdf

لطفا عنایت فرمایید این فایل تماما به زبان اصلی می باشد.

 

Introduction to Artificial Neural Systems

برچسب ها: Introduction to Artificial Neural Systems,
[ سه شنبه 16 بهمن 1397 ] [ 22:22 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده - کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی صنایع پلیم

 بررسی اثر نانو ذرات خاک‌ رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده

تحقیق پایانی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی صنایع پلیمر

به تعداد 104 صفحه قابل ویرایش ورد

 

چکیده

پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده به علت داشتن خواص الکتریکی مناسب و استحکام الکتریکی خوب یکی از موادی است که به طور گسترده در زمینه‌ی تولید عایق در کابل‌ها استفاده می‌شود.

امروزه یکی از روش­های بهینه­سازی خواص و تغییر رفتار پلیمر­ها استفاده از ذرات پرکننده با ابعاد نانومتری است. اززمانیکهذراتنانوبهعنوانموادپرکنندهدرکامپوزیت‌هامطرح‌شده‌اند،بسیاریازمحققانبهبررسی تأثیراینذراتبرخواصموادمختلفپرداختهونتایجقابل‌توجهی را به دست آورده‌اند. اینامربهدلیلسطحبسیارزیاداینذرات و برهمکنشی استکهبافازپیوستهدرکامپوزیتبرقرارمی‌کنند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر نانو خاک رس اصلاح‌شده با نام تجاری cloisite 30B بر فرآیند پخت پلی‌اتیلن و همچنین تأثیر این نانو ذرات بر خواص فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده است. همچنین در این تحقیق سعی شده است تا با قرار دادن ذرات پر اکسید بین صفحات خاک رس ، علاوه بر پخش بهتر نانو ذرات، بازده ایجاد اتصالات‌عرضی نیز افزایش‌یافته و منجر به دستیابی به خواص بالاتر شود. برای این منظور مقادیر مشخصی از نانو ذرات خاک رس به همراه پراکسید(DHBP ) و آنتی اکسیدانت (Irganox 1010 ) و مقدار کافی استون به وسیله‌ی همزن مغناطیسی و حمام اولتراسونیک مخلوط شده و پس از خشک شدن کامل مخلوط، از آن برای تهیه‌ی کامپوزیت‌های 3، 6 و 9 درصد وزنی نانو خاک رس استفاده شد. پس از تهیه‌ی نمونه‌ها آزمون‌هایی مانند رئولوژی برای بررسی رفتار پخت؛ آزمونDSC جهت بررسی رفتار حرارتی نمونه­‌ها مانند دمای ذوب، دمای تبلور و تعیین درصد تبلور ، آزمون TGA جهت مطالعه‌ی رفتار گرمایی- تخریبی، آزمون XRD برای تعیین فاصله صفحات خاک رس، آزمون TEM برای بررسی چگونگی پخش صفحات خاک رس در ماتریس، آزمون کشش وDMTA برای بررسی خواص مکانیکی ودینامیکی و در نهایت آزمون‌های ثابت دی الکتریک، فاکتور اتلاف و استحکام شکست جهت بررسی خواص عایقی نمونه‌ها به کار گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون رئولوژی نشان داد که قرار دادن مولکول‌های پراکسید بین صفحات خاک رس باعث بهبود روند پخت شده است. همچنینطبقبررسی‌هایصورتگرفته،بیش‌ترینبهبود درخواص،درنمونه پرشدهبا3درصدوزنینانو ذرهحاصل ‌شدهوافزایشغلظتپرکنندهنانوبیشازاینمقدارموجبافتبسیاری ازخواصذکر شده گردیده است.

 

بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده - کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی صنایع پلیمر

برچسب ها: بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده - کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی صنایع پلیمر,
ادامه مطلب
[ سه شنبه 16 بهمن 1397 ] [ 22:21 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

دستور کار و فرآیند انجام آزمایشات درس آزمایشگاه ریزپردازنده

 دستور کار و فرآیند انجام آزمایشات درس آزمایشگاه ریزپردازنده

به تعداد 25 صفحه pdf

مناسب اساتید و همچنین کنفرانس و ارائه دانشجویان

 

بخش اول : معرفي نرم افزارهاي مورد نياز شبيه سازي

بخش دوم : ليست موضوعي آزمايشات انجام شده

1– طراحي مدار روشن و خاموش شدن LED با فشردن كليد

2 – طراحي مدار شمارنده افزايشي و كاهشي با كليد
3 – طراحي مدار چراغ راهنمايي
4- طراحي مدار چاپ عبارت HELLO در نمايشگر
5 – طراحي مدار شمارنده افزايشي و كاهشي با كليد و بررسي نتيجه در نمايشگر
6 – طراحي مدار چاپ اسامي و حروف فارسي در نمايشگر
7 – طراحي مدار ساعت ديجيتالي با وقفه داخلي و بررسي نتيجه در نمايشگر
8 – پروژه پاياني

 

دستور کار و فرآیند انجام آزمایشات درس آزمایشگاه ریزپردازنده

برچسب ها: دستور کار و فرآیند انجام آزمایشات درس آزمایشگاه ریزپردازنده,
[ سه شنبه 16 بهمن 1397 ] [ 22:21 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

پاورپوینت مدیریت اعتبارات و موجودی کالا فصل یازدهم کتاب مدیریت مالی نوین استفان

 پاورپوینت مدیریت اعتبارات و موجودی کالا فصل یازدهم کتاب مدیریت مالی نوین استفان


راس ترجمه دکتر علی جهان خانی و مجتبی شوری

به تعداد 34 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

مقدمه

اعتبار و حساب های دریافتنی
اجزای سیاست اعتباری
جریان های نقدی ناشی از اعطای اعتبار
سرمایه گذاری در حساب های دریافتنی
شرایط فروش ها
تجزیه و تحلیل سیاست اعتباری
سیاست اعتباری بهینه
تجزیه وتحلیل اعتبار مشتریان
سیاست وصول مطالبات
مدیریت موجودی کالا
ABC approach
روش مقدار مطلوب سفارش
میانگین موجودی ها در روش مقدار مطلوب
موجودی کالا در سیستم بهنگام

 

پاورپوینت مدیریت اعتبارات و موجودی کالا فصل یازدهم کتاب مدیریت مالی نوین استفان

برچسب ها: پاورپوینت مدیریت اعتبارات و موجودی کالا فصل یازدهم کتاب مدیریت مالی نوین استفان,
[ سه شنبه 16 بهمن 1397 ] [ 22:20 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری

 پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری

به تعداد 62 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و همچنین کنفرانس دانشجویان

شامل مباحث زیر می باشد

جزوه جلسه اول انگل شناسی ( کلیات انگل ها - موارد مورد بررسی انگل ها - آنتامبا هیستولیکا )

جزوه جلسه دوم انگل شناسی ( آنتامبا هیستولیکا )

جزوه جلسه سوم انگل شناسی ( ژیاردیا لاملبلیا و ترکوموناس واژینالیس)

جزوه جلسه چهارم انگل شناسی ( توکسوپلاسما گوندی)

جزوه جلسه پنجم انگل شناسی ( لیشمانیا ، تریپانوزومیازیس)

 

پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری

برچسب ها: پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری,
[ سه شنبه 16 بهمن 1397 ] [ 22:19 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی

 جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی

 

بخش اول:  مهمترین آرایه های ادبی در زبان فارسی به تعداد 10 صفحه و 23 آرایه

بخش دوم:  متون ادبی به تعداد 20 صفحه و بررسی شرح حال شعرا و همچنین آثار توضیح ابیات آنها

 

در مجموع 30 صفحه pdf

برچسب ها: جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی,
[ جمعه 12 بهمن 1397 ] [ 0:03 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد

 نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد

شامل 110 تست با فرمت Pdf

با پاسخ سوالات

نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد

 

 

برچسب ها: نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد,
[ جمعه 12 بهمن 1397 ] [ 0:03 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

جزوه میکروبیولوژی آب

 جزوه میکروبیولوژی آب

جزوه خلاصه اما پر نکته در مورد میکروبیولوژی آب که می تواند به بسیاری از دانشجویان در زمینه میکرو

بیولوژی محیطی و کنترل کیفیت آب کمک کند.

 11 صفحه pdf

 

نمونه برداری از انواع آب ها

آزمایش های میکروبی آب از نظر وجود باکتری

چگونگی آزمایش های میکروبی آب 

بررسی وجود کلی فرم ها در نمونه آب

تست آزمابش های فیزیولوژیکی ایم و یک جهت شناخت باکتریهای کلی فرم

Indole Test

Methyle Red Test

Voges-Proskaur’s Test

Citrate Test

جزوه میکروبیولوژی آب

برچسب ها: جزوه میکروبیولوژی آب,
[ جمعه 12 بهمن 1397 ] [ 0:03 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام

 پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام

تعداد 97 اسلاید پاورپوینت

توسط دکتر سهیل سرمد سعیدی تهیه و تنظیم گردیده است.

مناسب اساتید - ارائه دانشجو در طول ترم و آمادگی امتحان پایان ترم

پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام

برچسب ها: پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام,
[ جمعه 12 بهمن 1397 ] [ 0:02 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل

 جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل

دکتر مهدی ایران نژاد و پرویز ساسان گوهر

به تعداد 121 صفحه pdf

مناسب مرور سریع و مطالعه ایام امتحانات

جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل

 

 

برچسب ها: جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل,
[ جمعه 12 بهمن 1397 ] [ 0:02 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگیری

 پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگیری

به تعداد 57 اسلاید

مناسب اساتید و ارائه دانشجو

منبع مناسب برای مرور سریع و جامع امتحان پایان ترم

 

 

 

پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگیری

برچسب ها: پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگیری,
[ جمعه 12 بهمن 1397 ] [ 0:02 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود

 پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود

83 اسلاید قابل وبرایش در قالب پاورپوینت 

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان و جمع بندی ایام امتحانات

 
برچسب ها: پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود,
[ جمعه 12 بهمن 1397 ] [ 0:02 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]