جزوه ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژی)

 جزوه ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژی)

دست نویس دانشجو از جلسات کلاس بصورت تایپ شده و مرتب

به تعداد 54 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و مرور سریع امتحانات پایان ترم

 

این جزوه شامل مباحث زیر می باشد .

1. معادلات دیفرانسیل جزیی و تبدیلات انتگرالی و …

2. توابع مختلط و باقیمانده و …

3. ماتریسها و تانسورها

4. تئوری اختلالات جزیی و تئوری تغییرات

جزوه ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژی)

برچسب ها: جزوه ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژی),
[ دوشنبه 5 آذر 1397 ] [ 13:48 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

جزوه ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژی)

 جزوه ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژی)

دست نویس دانشجو از جلسات کلاس بصورت تایپ شده و مرتب

به تعداد 54 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و مرور سریع امتحانات پایان ترم

 

این جزوه شامل مباحث زیر می باشد .

1. معادلات دیفرانسیل جزیی و تبدیلات انتگرالی و ...

2. توابع مختلط و باقیمانده و ...

3. ماتریسها و تانسورها

4. تئوری اختلالات جزیی و تئوری تغییرات

جزوه ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژی)

برچسب ها: جزوه ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژی),
[ دوشنبه 5 آذر 1397 ] [ 14:21 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

جزوه ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژی)

 جزوه ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژی)


دست نویس دانشجو از جلسات کلاس بصورت تایپ شده و مرتب

به تعداد 54 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و مرور سریع امتحانات پایان ترم

این جزوه شامل مباحث زیر می باشد .

1. معادلات دیفرانسیل جزیی و تبدیلات انتگرالی و ...

2. توابع مختلط و باقیمانده و ...

3. ماتریسها و تانسورها

4. تئوری اختلالات جزیی و تئوری تغییرات

 

جزوه ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژی)

 

برچسب ها: جزوه ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژی),
[ جمعه 21 دی 1397 ] [ 10:11 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]
صفحه قبل 1 صفحه بعد